Osteoporose

Osteoporose (botontkalking) is een aandoening waarbij de botten zo zwak worden dat ze gemakkelijk kunnen breken ten gevolge van een val, of bij ernstige osteoporose zelfs spontaan.

De botbreuken ontstaan meestal in de heup, wervels of pols. Osteoporose komt vooral voor bij vrouwen na de overgang en ouderen (zowel mannen als vrouwen).

Bot wordt tijdens het hele leven voortdurend afgebroken en weer opgebouwd. Tot de leeftijd van ongeveer 30 jaar is de opbouw groter dan de afbraak, waardoor het bot steviger wordt (de botmassa neemt toe). Daarna wordt de afbraak groter dan de opbouw, waardoor de botten geleidelijk aan minder stevig worden (de botmassa neemt af).

Door allerlei factoren, zoals vroege overgang, hormoonafwijkingen, leefgewoonten, erfelijke aanleg, ziekten, eetstoornissen en medicijngebruik, kan de botmassa versneld afnemen. U heeft osteoporose als uw botmassa veel lager is dan de gemiddelde botmassa van uw leeftijdsgenoten.

Als gevolg van osteoporose (en botbreuken die u mogelijk hebt gehad) kunt u de volgende klachten hebben:

  • pijnklachten in rug en heup die toenemen bij het rechtop staan en zitten en afnemen bij het liggen
  • toegenomen problemen bij bewegen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het lopen, bukken, gaan zitten of liggen en weer opstaan, iets oppakken, grijpen of reiken met de arm
  • verminderd evenwicht
  • bang zijn om te vallen en onzekerheid om te bewegen
  • vermoeidheid en spierklachten; indien u een verminderd evenwicht en een veranderde lichaamshouding (kromme rug) heeft gekregen en meer vermoeid bent, loopt u een groter risico op botbreuken door een val

Bij de behandeling gaan we uit van uw eigen zelfwerkzaamheid. Wat kunt u zelf doen om de klachten te verhelpen? De aanpak is individueel en daarom zal de therapeut een gesprek met u hebben en een onderzoek doen om na te gaan wat de oorzaak van uw klachten is.

Wij leren u omgaan met uw klachten en uw problemen bij bewegen in het dagelijks leven. Om de kans op botbreuken te verminderen leren we u het risico op vallen te verkleinen. Daarnaast zullen wij u stimuleren tot verantwoord bewegen (o.a. door het ontwikkelen van goede houdings- en bewegingsgewoonten) en tot deelname aan een voor u geschikte sport of bewegingsactiviteit. Aan de hand van het gesprek en het onderzoek, maken we een persoonlijk behandelplan. In dat plan komen onder andere de volgende punten aan de orde:

  • het verminderen van uw (pijn)klachten en uw problemen bij bewegen in het dagelijks leven door specifieke oefeningen, door betere dagelijkse houdingen en bewegingen en door u te leren rust en belasting adequaat af te wisselen
  • het verminderen van uw angst om te vallen door u te laten ervaren dat u bepaalde bewegingen kunt uitvoeren en u weer vertrouwen te geven in het bewegen
  • het leren ontspannen en het optimaliseren van uw ademtechniek
  • het verminderen van uw risico om te vallen door o.a. balansoefeningen en het geven van adviezen
  • het afremmen van het verlies aan botmassa door het stimuleren van bewegingsactiviteiten waarbij u gebruik maakt van de zwaartekracht en u op eigen benen staat, zoals wandelen, joggen en het doen van spierversterkende oefeningen

Bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, waarbij u "gedragen" wordt door het water, hebben geen invloed op uw botmassa. Om uw botmassa positief te kunnen beïnvloeden moet u uw botten meer belasten dan u normaal gesproken doet. Bovendien is het belangrijk dat u de bewegingsactiviteiten jarenlang blijft volhouden om het verlies aan botmassa tegen te gaan. Wij zullen samen met u bekijken op welke manier u verantwoord belast kunt bewegen in uw dagelijks leven en aan welke sport of bewegingsactiviteiten u kunt deelnemen om het verlies aan botmassa af te remmen.

U kunt na de individuele therapie deelnemen aan onze 55+ gym om de conditie op peil te houden. Voor deelname aan groepslessen is geen verwijzing nodig van een arts. De kosten voor groepslessen worden niet betaald door zorgverzekeraars.

Home | Contact | Sitemap | Disclaimer
Mensendieck Zaanzorg © 2017