Algemene voorwaarden

Geachte patiënt, cliënt,

U bent verwezen door uw huisarts of specialist naar de oefentherapeut-Mensendiek voor behandeling van uw klacht(en), u komt op eigen initiatief, al dan niet op advies van de podotherapeut of verloskundige.

Het is belangrijk dat u op juiste wijze bent geïnformeerd over de regels die worden gehanteerd. Gebruik de bovenstaande links om deze informatie te tonen of selecteer hieronder de informatie:

Home | Contact | Sitemap | Disclaimer
Mensendieck Zaanzorg © 2017