Vergoedingen

Voor het jaar 2016 geldt het volgende:

 • De behandeling van jongeren onder de 18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket (18 behandelingen per kalenderjaar)
 • De behandeling van chronische aandoeningen (genoemd in de zogenaamde lijst Borst) wordt eveneens vergoed vanuit het basispakket, vanaf de 21e behandeling per kalenderjaar. Voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen dient u een aanvullend pakket te hebben
 • De behandeling van niet-chronische aandoeningen bij mensen van 18 jaar en ouder valt onder de aanvullende verzekering.

Als u twijfelt of Oefentherapie Mensendieck door uw ziektekostenverzekeraar wordt vergoed, raden wij u aan dit bij uw verzekeraar na te vragen. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zult u de behandeling zelf moeten betalen.

Deze tarieven gelden indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor deze zorg. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de therapeuten.


Tarieven 2016 per behandeling:

 • Zitting oefentherapie in de praktijk: € 30,00
 • Zitting oefentherapie aan huis: € 45,00
 • Telefonische zitting: € 15,00
 • Screening: € 13,00
 • Intake en onderzoek na screening: € 25,00
 • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek: € 50,00
 • Toeslag voor uitbehandeling: € 0,00
 • Toeslag buiten reguliere werktijden: € 5,00
 • Instructie/overleg ouders van de patiënt: € 10,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing: € 30,00
 • Eenvoudige, korte rapporten: € 30,00
 • Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten: € 60,00
 • Niet nagekomen afspraak (No-show): € 27,50
Informatie onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Lees de disclaimer.


TIP: Wilt u snel weten welke vergoeding u verzekeraar voor oefentherapie Mensendieck geeft, ga dan naar het handige overzicht van : independer.nl
Home | Contact | Sitemap | Disclaimer
Mensendieck Zaanzorg © 2017