Documenten

Invulformulieren voor patienten

De getoonde documenten worden soms gebruikt bij de behandeling

Documenten voor de therapeut

Deze documenten staan alleen ter beschikking van de therapeut.

Folders

De VvOCM is deVereniging van Oefentherapeuten Caesar en Mensendieck. Ze
brengtflyersenfoldersuitoveruiteenlopendezakenzoalsprocedures,aandoeningen
enbehandelingen.Hierondervindtjedemeestbelangrijkefolders. Als een onderwerper niet bij staat, vraag je ernaar bij je therapeut.

Algemene folder

Folders

Flyers

Flyers

Links