Vergoedingen & verzekering/kosten

Vergoedingen 2023

De behandeling van jongeren onder de 18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket (18 behandelingen per kalenderjaar)
De behandeling van chronische aandoeningen (genoemd in de zogenaamde lijst Borst) wordt eveneens vergoed vanuit het basispakket, vanaf de 21e behandeling per kalenderjaar. Voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen dient je een aanvullend pakket te
hebben De behandeling van niet-chronische aandoeningen bij mensen van 18 jaar en ouder valt onder de aanvullende verzekering.

Als je twijfelt of Oefentherapie Mensendieck door jouw ziektekostenverzekeraar wordt vergoed, raden wij je aan dit bij jouw verzekeraar na te vragen. Bent je niet aanvullend verzekerd, dan zal je de behandeling zelf moeten betalen.

Ina Molenaar heeft met alle ziektekostenverzekeraars een contract!

Deze tarieven gelden als je niet (voldoende) verzekerd bent voor deze zorg.
Voor meer informatie kunt je terecht bij de therapeut.

Tarieven behandeling 2023

Kosten
behandeling
zitting oefentherapie praktijk of online € 35,00
Zitting oefentherapie aan huis € 50,00
Telefonische zitting € 15,00
Screening€
Intake en onderzoek na screening: Eenmalig oefentherapeutisch€
Kosten
Rapporten en no show
Eenvoudige, korte rapporten€
Gecompliceerde/tijdrovende rapporten€
Niet nagekomen afspraak (No-show)€