Scoliose

Wat is een scoliose

Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er zijn verschillende
soorten scoliose, zoals een idiopatische scoliose en een houdingsscoliose.

Bij een idiopatische scoliose gaat de zijdelingse verkromming samen met een draaiing
van de wervels. Hierdoor komen de ribben aan 1 kant meer naar achteren. Een idiopatische
scoliose is niet, of slechts gedeeltelijk, te corrigeren. De oorzaak van de idiopatische
scoliose is niet bekend. Wel is het duidelijk dat erfelijkheid een rol speelt. Als de scoliose
op jongere leeftijd ontstaat, bestaat de kans op verergering van de verkromming,
doordat het skelet nog niet is volgroeid.

Een houdingsscoliose is een verkromming ten gevolge van een groot beenlengteverschil
of een voorkeurshouding, bijv. een zware schooltas over één schouder; dan kan de
rug aan één kant scheef gaan trekken.

Een scoliose heeft de neiging om te verergeren tijdens de groei. Vroegtijdig ontdekken
is daarom van groot belang.

Op jonge leeftijd is de wervelkolom nog soepel en is correctie

van de verkromming beter mogelijk dan op latere leeftijd. Wanneer er een scoliose wordt
geconstateerd, zijn er meestal geen klachten. Wel kunnen sommige spieren te gespannen,
te zwak of te kort zijn.

Op volwassen leeftijd kan door de langdurige ongelijkmatige belasting van de wervelkolom
en de afwijkende houding pijn ontstaan in de rug, nek en schouders. De asymmetrische
houding van de wervelkolom en afwijkende spierspanning kunnen er, op latere leeftijd,
toe leiden dat organen in de verdrukking komen en er kunnen ademhalingsproblemen
ontstaan. Naast lichamelijke klachten kunnen psychische klachten ontstaan. Goede
begeleiding is van belang voor een adequate manier van omgaan met de klachten. Je
zal de eventuele beperkingen moeten leren accepteren en vooral moeten kijken naar
wat je nog wél kan. De balans tussen de lichamelijke en geestelijke belasting en
de belastbaarheid staat gedurende de behandeling centraal.

Punten die in behandelplan

het bevorderen van de beweeglijkheid van de wervelkolom

  • het bevorderen van de beweeglijkheid van de ribbenkast, aandacht voor het adempatroon
  • het bevorderen/optimaliseren van spierkracht, conditie en psychische gesteldheid
  • het aanleren van een zo gestrekt mogelijke houding en het correct uitvoeren van
    bewegingen in dagelijkse activiteiten in een gecorrigeerde houding
  • het bevorderen van het evenwichtsgevoel en bewaren van evenwicht (balans), vooral
    tijdens dynamische bewegingen
  • advies bij sportkeuze

 

Als de patiënt een brace draagt wordt veel aandacht besteed aan het op peil houden
van de spierkracht. Er wordt zowel zonder als met de brace geoefend. Ook wordt
extra goed gelet op de ademhaling, omdat deze wordt belemmerd door het dragen van
de brace. Na een operatie is de oefentherapie vooral gericht op het tegengaan van
overbelasting van de niet vastgezette delen van de wervelkolom, de spierkracht op
peil houden en op het aanleren van een goede, gestrekte houding.

Je kunt zonder een verwijzing van huisarts of specialist naar Mensendieck zaanzorg. De behandeling wordt vergoed via de aanvullende verzekering. Maak een afspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *